Загвіздянська ОТГ – 8 місце з 30 ОТГ ІФ області по бюджету (Аналіз за I півріччя 2019)

За підсумками І півріччя 2019 року експерти проаналізували окремі фінансові показники 806 об’єднаних територіальних громад, створених у 2015-2018 роках. Повне дослідження на сайті децентралізації (посилання на сттаттю).

Ми виокремили дані по 30 ОТГ Івано-Франківської області, “прорейтингували” їх по кожному з 4-ох показників та вивели загальний рейтинг ОТГ Івано-Франківської області. Бачимо, що в області є 5 ОТГ, які з великим відривом потужніші по бюджетних показниках за всі решту.  Головним показником фінансової спроможності громади є доходи на 1 мешканця, в Загвіздянській ОТГ цей показник = 956,5 грн і займає 10 місце з 30-ти у області. Для порівняння середній в Україні – 2129,2 грн, в області 1050,8 грн.  Якщо брати в цілому по Україні, то Загвіздянська ОТГ в категорії по населенню 5-10 тис. чол.  займає 206 місце з 267, при цьому в  Івано-Франківській області 2-ге місце, що свідчить про слабку фінансову спроможніть Івано-Франківських ОТГ в цій категорії громад.

Також бачимо, що Загвіздянська ОТГ займає 6 місце з 30-ти по витратах на зарплату працівникам сільради (20 чол.) – 29%.  Тут привіт лобістам наповнення структури на 35 чоловік і тим, хто на 2гій сесії намагався популістично назвати високою зарплату сільського голови. Гляньте на цей показник в інших ОТГ, є і 86%. Під таблицею детальна інформація про кожен з 4-ох показників.

Експерти аналізували дані за чотирма показниками:

 1. доходи на душу населення (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців громади);
 2. рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до суми доходів загального фонду ОТГ без урахування субвенцій з державного бюджету);
 3. питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ (відсоток видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування у сумі доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету);
 4. питома вага заробітної плати у видатках загального фонду (відсоток проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів).

Для проведення аналізу 806 ОТГ згрупували за критерієм чисельності населення громади. Крім цього, для більш коректного порівняння міста обласного значення, у яких відбулася процедура об’єднання чи приєднання згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», виділили в окрему групу:

 • Група 1 – ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів;
 • Група 2 – ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів;
 • Група 3 – ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів;
 • Група 4 – ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів;
 • Група 5 – ОТГ-міста обласного значення.

Показник 1. Доходи на душу населення розраховані як співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без урахування трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ. Тобто, у розрахунок включені лише доходи загального фонду, які мобілізуються до бюджету на відповідній території. Цей показник характеризує фінансовий потенціал ОТГ, спроможність забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які генеруються виключно на її території.

За підсумками І півріччя 2019 року до бюджетів 806 ОТГ надійшло 17,7 млрд. Із розрахунку на одного мешканця громади отримали 2129,2 грн.

Із 806 ОТГ по 217 громадах (26,9% від загальної кількості) показник власних доходів на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ. Зокрема, по Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 27 ОТГ із 96 ОТГ, по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 33 ОТГ зі 124, по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 67 ОТГ із 267 ОТГ, по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 90 ОТГ із 292 ОТГ, по Групі 5 (ОТГ-міста обласного значення) – 17 ОТГ із 27 ОТГ.

У середньому, одна ОТГ у Групі 1 (з чисельністю населення понад 15 тис. осіб) отримала 39,3 млн грн власних доходів, у Групі 2 (з населенням від 10 до 15 тис. осіб) – 23,8 млн грн, у Групі 3 (з населенням від 5 до 10 тис. осіб) – 13,6 млн грн, у Групі 4 (з населенням менше 5 тис. осіб) – лише 6,9 млн грн, Групі 5 (ОТГ-міста обласного значення) – 197,9 млн грн.

 

Показник 2. Рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/ре-версної дотації у доходах загального фонду) розраховувався як співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до обсягу доходів загального фонду ОТГ (без урахування субвенцій з державного бюджету).

Дотаційність бюджетів розрахована наступним чином:

 • для ОТГ, які отримують базову дотацію – як співвідношення базової дотації до суми доходів загального фонду з урахуванням базової дотації;
 • для ОТГ, які перераховують реверсну дотацію – як співвідношення реверсної дотації до суми доходів загального фонду.

Найменш залежними від дотаційних ресурсів з державного бюджету є громади – міста обласного значення з  Групи 5. Тут із 27 ОТГ найвищий рівень дотаційності становить лише 9,3%. У Групі 1 найвищий рівень дотаційності становить 50,5% (тільки у одній громаді показник перевищує 50%). Серед ОТГ Групи 2 – по восьми громадах показник дотаційності перевищує 50% (або 6,5% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 61,0%. У Групі 3 по 12-и громадах показник дотаційності перевищує 50%, найвище значення становить 66,0%. У Групі 4 лише у чотирьох громадах показник дотаційності перевищує 50% (або 1,4% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 68,4%.

 

Показник 3. Питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ визначена як відсоткова частка видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування у сумі доходів загального фонду (без урахування всіх видів трансфертів з державного бюджету).

У Групі 1 налічується 47 ОТГ (49,0% від загальної кількості ОТГ в групі), у яких видатки на управління перевищують 20% від обсягу власних доходів, з них у одній громаді цей показник складає 50,7%.

Серед ОТГ Групи 2 у 83 громадах показник видатків на управління перевищує 20% (66,9% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі по 3-х ОТГ показник становить понад 50%, найвищий показник – 88,6%.

У Групі 3 по 217 громадах видатки на управління перевищують 20% від обсягу власних доходів (81,3% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі по 18-ти ОТГ показник становить понад 50%, а найбільша питома вага управлінських видатків складає 84,9%.

У Групі 4 кількість ОТГ, у яких видатки на управління перевищують 20% обсягу власних доходів, становить 267 (91,4% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі по 48-и ОТГ показник становить понад 50%, а найбільша питома вага управлінських видатків – 89,0%.

У Групі 5 кількість ОТГ – міст обласного значення, у яких видатки на управління перевищують 20% обсягу власних доходів, становить 10 (37,0% від загальної кількості ОТГ в групі), а найбільша питома вага управлінських видатків – 31,3%.

 

Показник 4. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду визначена як відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів. Тобто, при розрахунку використано дані щодо обсягів видатків спрямованих на заробітну плату з нарахуваннями (по всіх галузях), а також обсяг видатків загального фонду бюджету без урахування коштів, перерахованих до інших бюджетів у вигляді трансфертів (код класифікації 900202), оскільки ці кошти не були спрямовані на проведення видатків на території відповідної ОТГ, а були використані на утримання установ чи фінансування заходів іншої громади (тієї, яка отримала такі кошти).

Обсяги видатків, спрямованих на виплату заробітної плати з нарахуваннями відображають спроможність ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток, можливості для реалізації проектів інфраструктурного розвитку, створення матеріальних активів або отримання відповідного соціального ефекту.

Середній показник видатків на оплату праці у розрахунку на одну ОТГ становить: по Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 74,8% (найвищий показник видатків на оплату праці – 83,9%), по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 73,7% (найвищий показник видатків на оплату праці – 91,3%), по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 74,8% (найвищий показник видатків на оплату праці – 96,4%), по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 76,7% (найвищий показник видатків на оплату праці – 93,2%), по Групі 5 – 42,6% (найвищий показник видатків на оплату праці – 84,3%).

 

На підставі проведеного аналізу експерти висловили думку, що одним із оптимальних варіантів подальшого розвитку для громад із низькими показниками фінансової спроможності є їх приєднання до інших територіальних громад та створення більшої за площею і чисельністю ОТГ. Навіть якщо у такої ОТГ зараз немає економічних перспектив для розвитку, таке об’єднання дасть можливість оптимізувати територіальну структуру місцевих рад, підвищити ефективність управління територією, покращити інвестиційну привабливість (за рахунок більшої території та більшої кількості трудових ресурсів) та підвищити рівень доцільності капіталовкладень у громаду.


Матеріали підготовлені за підсумками виконання місцевих бюджетів 806 ОТГ за січень-червень 2019 року, на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних веб-порталу openbudget.gov.ua експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International:

 • Віктором Венцелем, експертом Програми «U-LEAD з Європою»
 • Ігорем Герасимчуком, експертом проекту SKL International